Location

Joyce’s Bar, Lounge and Accommodation is ideally located in wonderful Carndonagh in the heart of Inishowen, Co. Donegal. Inishowen has so much to offer and if you wish for a centralised base in which to explore the Peninsula and indeed the Wild Atlantic Way then look no further. From Carndonagh via car you can explore all of our stunning peninsula hot spots with the furthest locations a mere 35 minutes away.
 

** The 4* Ballyliffin Lodge & Spa is just approx. 8 minutes away via car in the blissful villagae of Ballyliffin and all Joyce's Accommodation Guests can avail of the Leisure Services complimentry ** 

Liên Hệ

Địa chỉ

Joyce's,
The Diamond,
Carndonagh,
Inishowen,
Co. Donegal,
F93 VH9D

Điện Thoại

+353 74 97 15023

Email

info@joycesinishowen.com

Gọi Chúng Tôi

+353 74 97 15023

Chọn ngôn ngữ

Hình ảnh có nhãn Google Translate Logo
Cài đặt cookie
Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Cookie cần thiết

Cookie cần thiết là điều cần thiết để trang web hoạt động. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là bạn sẽ không thể sử dụng trang web này.

Cookie ưu tiên

Cookie ưu tiên được sử dụng để theo dõi các tùy chọn của bạn, ví dụ: ngôn ngữ bạn đã chọn cho trang web. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là tùy chọn của bạn sẽ không được ghi nhớ trong lần truy cập tiếp theo của bạn.

Phân tích cookies

Chúng tôi sử dụng cookie phân tích để giúp chúng tôi hiểu quy trình mà người dùng trải qua từ khi truy cập trang web của chúng tôi đến khi đặt phòng với chúng tôi. Điều này giúp chúng tôi đưa ra quyết định kinh doanh sáng suốt và đưa ra mức giá tốt nhất có thể.

Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Chính sách